Nepotkaly se u Kolína, ale leta páně 2014 u Pramínku a u Studánky…..

Marjánka

Narodila jsem se leta páně 1982 do rodiny plné úžasných lidí, mezi které patřila také má prababička Marie Fischerová Kvěchová, která ve svých kresbách a studiích nejen zachycovala krásu lidového kroje, ale v začátcích své tvorby byla také textilní výtvarnicí a návrhářkou v Zádruze v souvislosti s českým svérázem.

Když se pravnučka narodila, nechali ji bábince pochovat v náručí, a ta poprosila svojí múzu, aby Marjánku políbila. Od té doby jsem snila o tom, že jednou budu kreslit, tvořit a navrhovat. Řízením osudu se přihodilo, že jsem byla přijata na obor Krajkářská a vyšívačská tvorba na Střední uměleckou školu textilních řemesel – dříve Školský ústav umělecké výroby, jehož založení sahá ještě do dob Marie Terezie. Následně jsem vystudovala také obor Textilní a oděvní návrhářství na katedře Designu, na TUL v Liberci, fakultě Textilní.

Po ukončení studií jsem několik let sbírala zkušenosti z okruhu textilního oboru, včetně oblasti divadla, se kterým nadále spolupracuji, a paralelně s tím také zkušenosti v rámci pedagogické praxe.

V roce 2014 jsem se rozhodla založit dílnu zaměřenou na textilní tvorbu. První zakázkou nově vznikající dílny, byly kroje pro soubor Studánka . S prosbou o spolupráci na těchto krojích jsem oslovila mou tehdejší kolegyni Evu Walterovou, která kromě toho, že byla vystudovaný divadelní dramaturg, se již delší dobu věnovala krojové tvorbě a šila pro soubor Pramínek. Na základě této spolupráce vznikla myšlenka spojit dohromady letité zkušenosti s vystudovaným a zděděným, a vznikla dílna Kroje Marjánka, ve které se tvoří nejen kroje a kostýmy pro folklorní soubory, ale příležitostně také repliky krojů se vším všudy, a zde dílna začala psát svou historii, která trvá doposud.

Bábince za múzu děkuji, doufám, že nade mnou stále bdí, a budu se snažit v tomto odkazu dále pokračovat.

Marie Pešková