Semináře a Workshopy

Na našich seminářích přednášíme o českém lidovém kroji obecně, i o kroji jako o tanečním kostýmu. Další témata, kterými se na workshopech zabýváme je například údržba a opravy krojů i kostýmů.Na workshopech vše předvádíme v praxi a učíme na konkrétních příkladech,  tedy necháváme  účastníky prakticky si vyzkoušet jednotlivé techniky a postupy úprav a oprav textilií i krojových součástí. Rovněž prakticky vyučujeme tvorbu lidového šperku  patřícího ke kroji.